Kort referat af oplægget på Lindholm Høje Museet 24. april 2010

Kort referat af oplægget på Lindholm Høje Museet 24. april 2010v. Cand.mag. Otto Carlsen Aalborg
www.smuktsprog.dk
Sprog-stimulation
Begrebs-kortlægning
Felt-kategorisering

I stedet for gold analyse har metode-arbejdet på Aalborg Universitets humanistiske fakultet taget udgangspunkt i udfinding af smuktsprogs-metoder. Tidligt i arbejdet blev en antagelse lagt til grund : At det smukke ved sproget havde med tonen at gøre. Her blev en række metoder udviklet i Otto Carlsens speciale-afhandling ”Smukt sprog” som blev omtalt med en helside i Kristeligt Dagblad (Link ) og udkom på forlaget Dove Art, og kan downloades gratis på www.idetblå.dk
Siden er metoderne blevet videreudviklet. Den smukke tone bæres jo af ord, det er jo ord der har melodi, ikke bare i sang, men også i tale. Det rette ord kan findes men også det forløsende ord. Med de helt rigtige metoder og hjælpemidler kan problemerne løses. Men så må man også lære at bruge en thesaurus- og helst fra barnsben. Dette kan Otto Carlsen demonstrere i skriftet ”Thesaurus taget i brug” der udkommer i PDF-format i forbindelse med relanceringen af Dansk Begrebsordbog fra 1945. (Se link på idetblå.dk)
Blandt de afprøvede smuktsprogs-metoder er at synge mens man går (se link9 at optage sig selv på bånd i stedet for at notere skriftligt når man studerer (se link) og at anvende Otto Carlsens thesaurus-opslagsmetode både systematisk og som udenads-lære på samme måde som når man træner matematik (systematisk) i en sen børnealder og hovedregning (udenad) i en tidlig. For den viderekomne smuktsprogs-studerende ligger der høj dannende værdi i at studere bibeltekst, ordsprog , samt ikke mindst sprogets faste vendinger, hvoraf der findes tusinder, de såkaldte idiomer. De bedste værker hertil anvises af Otto Carlsen på smuktsprog.dk, -eksempelvis ”Av min arm”, der alene rummer 1000 krops-idiomer. De seneste årtier er yderst værdifulde samlinger blevet skabt på dette område.
Firmaer kan have gavn af en felt-kategorisering for deres domæner og produkt-klasser og institutioner og skoler kan have gavn af en kortlægning og dokumentation af deres sprogarbejdes virkning og til alle disse formål vil metoder fra smuktsprog.dk være på sin plads. Ofte vil dette også kunne brunge sang og godt humør med ind i virksomheden, da sangen er en integreret del af metoden og ”leg med ordene” også hører med. Noget vi jo alle sætter pris på i vort daglige arbejde, det daglige ordspil i stort og småt, lige meget om vi er lærere eller ingeniører, barn i en børnehave eller gammel på et plejehjem. Ord morer, toner er til behag, sproget bærer.
Alle der er interesserede i at deltage i udviklings-arbejdet på smuktsprog.dk kan deltage på konferencen på Lindholm Høje, som påtænkes afholdt med jævne mellemrum. På konferencen 24. april 2010 fremlægges en prototype til en ny dansk thesaurus i forbindelse med en folkelig diskussion af ”om sproget er blevet plat” – og den hele diskussion vil kunne følges på smuktsprog.dk