V E L K O M M E N Til Lindholm Høje Mødet 2015, mød den danske begrebsordbogs hovedforfatter Sanni Nimb - og prøv værket selv.

TID OG STED

Lørdag 11. April 2015 kl 14 – 16.30

Lindholm Høje Museet, Nørresundby

Den smukke Portland-sal med fremragende akustik og Limfjordsudsigt

Gratis adgang for deltagere Kaffe og nybagt kringle kan købes i pausen.

V E L K O M M E N

Foredrag, sang og debat

Få spændende nyt værk i hænderne for første gang. En såkaldt ”thesaurus” begrebsordbog, på 1400 sider. Yderst nyttig i dagligdagen. Og et smuktsprogs-redskab hvis man træner brugen. To eksperter lægger op til debat.

I museets levende samlinger fra viking- og oldtid kan ”dansk tunge” vort gamle sprog høres ved flere af opstillingerne. Sproget er noget vi lever i, ikke bare noget individuelt vi skal præstere. Ideen med forskningen i metoder til smukt sprog er at dér hvor man taler godt har man det godt. Sprog har også toner og derfor synger vi her. Kom og stem i!

TID OG STED

Lørdag 11. April 2015 kl 14 – 16.30

Lindholm Høje Museet, Nørresundby

Den smukke Portland-sal med fremragende akustik og Limfjordsudsigt

Gratis adgang for deltagere Kaffe og nybagt kringle kan købes i pausen.En thesaurus-ordbog opdeler sproget I knap tusind betydninger som så bliver nøgleord/hovedstikord. I den danske er der 888 og i den engelske og tyske et lignende antal. Alle andre begreber lægges derind under, så det bliver overskueligt. Hurtigt kan man så henvises til alle mulige facetter af en betydning, således at den sag man arbejder med kan forklares rigere.

www.smuktsprog.dk

Få thesaurus demonstreret gratis. Ring 24 48 88 19, ottocarlsen@hotmail.com

Baggrunds-info om dette ejendommelige værk Den Danske Begrebsordbog (2015)

Der er tale om en såkaldt ”thesaurus” ordbogs-type, det vil sige den er ikke alfabetisk. Det er hjernen jo heller ikke. Vi søger efter rette ord på kryds og tværs. De største videnskabsfolk har anbefalet værket, men det er blevet glemt herhjemme. Det gamle var fra 1945. Der undervises ikke I anvendelsen og på universiteterne regnes det stadig ikke for noget særligt. Det er derfor et under at det er lykkedes at få Carlsberg til at give tre millioner I 2011, så det ny har kunnet laves. Værket sælges til indkøbspris, da det jo er en støttet udgivelse. I virkeligheden er det en national opgave, for værket højner respekten for sproget. Mange overraskes over at salget går strygende, men stadig er der ikke ret mange der kalder på undervisning, udvikling af metoder.

Cand. Mag. Otto Carlsen, der har brugt værket I årtier er arrangør af mødet og fortæller om erfaringer og aha-oplevelser. Sanni Nimb, der er hovedforfatter til værket, svarer på spørgsmål om hvordan det har været at sidde I så mange år “bokset ned” i I00.00 ord på kryds og tværs. Som bogens hovedforfatter har hun også fået overraskelser. Hun fandt ud af at “typisk er det sådan at vi har mange ord for noget vi har en holdning til”.

Deltagerne I mødet får lejlighed til at prøve værket selv, da forlaget har foræret Otto Carlsen ti eksemplarer. Derved får man en forsmag på når det kommer på nettet. (om to år) På mødet vil vi forsøge et eksperiment hvor ti thesaurus-brugere søger I samme retning på et fælles problem og der vil blive redegjort for hvordan løsningen af et svært problem ved hjælp af thesaurus-problem kunne foregå.

De andre smuktsprogs-metoder der har været diskuteret på Lindholm Høje-møderne I 2009 og 2013 er med henblik på talens toner. Det drejer sig om værdien af at træne sang og lytning. Også åndedræts-kontrol har værdi. Men ordforrådet står I centrum på dette møde I 2015, og det skyldes at alle møderne har kaldt på en dansk thesaurus og den er nu kommet. Den tager vi I øjesyn. Dér får vi hele sproget for øje – men anvendelsen er en trænings-sag. Velkommen til at komme og prøve.Gratis adgang