tolv punkter udfra Lord/Parry om at melodien interesserer os mest

MELODIEN INTERESSERER JO MEST
---------------------------------------------------------------------------------------
Lord/Parrys værk og sanger-uddannelsens tre faser
Indledning: Hvad jeg fik ud af eller rettere ikke fik ud af at undersøge og anvende og udstille Dansk Begrebsordbog, og hvorfor kræver smuktsprogs-træning efter min mening at man har ikke bare ord men toner. Vore to sanser, sansen for logik og sansen for gehør.

Hvad hedder den bog og artikel, som jeg trækker på

Hvordan Lord gav svaret på hvordan sange læres uden tekst

hvordan dan den orale poet forlænge og forkorte en sang og derved tage højde for de fysiske
omstændigheder hvor de laver den

Hvad er det for tre faser en sanger kan få


Lord/Parry gennembruddets betydning
hvad er grundsynet i Lords bog og hvordan passer den ind i oral traditions forsknings historie.

Hvorfor var det med Lord/Parry nu muligt at komme med et bud på det Homeriske spørgsmål.

Når målet er smukt sprog: Hvorfor synge selvom teksten ikke er kendt ?

Hvad er det der sker når huskeevnen forsvinder. Vi glemmer hvordan vi oprindelig lærte sange: Ved at synge og lytte efter, i kke ved at memorisere tekster

Hvad er konsekvensen for mit kursus af Lord/Parry opdagelserne

Hvorfor er det mindre afgørende om man kan teksten til en melodi, bare man synger melodien

Hvorfor er det nemmere at lære en melodi end en tekst

Hvilke orale poeter har vi i DK og kender vi deres metoder. (Dan Turrell og Niels Hausgaard)