Det ydre og det indre udtryk i billedsprog og talesprog.Fem anderledes dage i den danske natur.

----------------------------------------------------------------------

Baggrunds-materiale: "Smukt sprog"

Af Otto Carlsen Cand. Mag, Medlem af Dansk Magisterforening.

----------------------------------------------------------------------

Når vi forsøger at tale smukt så alle kan forstå, eller når vi forsøger at skildre noget smukt så alle kan se det må vi forholde os til et talesprog som alle finder smukt eller et billedsprog som alle finder smukt. Men vi må også beskrive eller skildre et smukt motiv, eller i det mindste holde det vi skildre eller omtaler op mod noget smukt. Med andre ord må vi have en ide om det smukke.

Det smukke ligger i det ydre, for det har vi fælles. I vort indre har vi vort eget der er ejendommeligt og ikke fælles. Det indre ejendommelige kan vi kun få ide om hvis vi kan holde det op mod det ydre fælles, hvori konventionen om det smukke kan tilrettelægges. Det som alle er enige om. Vi kan ikke enkeltvis bestemme hvad der er smukt. Hver især kan vi ganske vist have vores egen mening. Der findes bestemmelser der går forud for alle mennesker, og som ingen mennesker kan ændre på. Naturen må vi indstille os på. Forestillingen om tid og rum har ingen af os fundet på, den overtager vi hver især. At der gives årsager kan vi heller ikke benægte og det betyder at ting har en grund. Der er altså meget der hører til ydre ting, og som derfor kan lægge grund til det smukke, både i tale og billede.
Til talen hører toner. Til billedet hører farver. Hvis vi vil synge en sang eller male et billede kan vi altså ikke bare sige at det gør vi ganske ud af vort eget indre. For toner og farver eksisterer på forhånd og vi er ikke ene om at have en ide derom, for det har alle andre mennesker samtidigt og heldigvis ud fra naturen, så når vi synger eller maler ud fra naturen kan vi regne med at alle forstår det samme om hvad der er smukt.
Meningen med kurset i smukt sprog er altså at prøve at producere noget smukt og derfor laver vi en CD med sange og malerier. Både vore egne og andres sange og malerier. Vi kan selv lave noget smukt, men det kan andre også. Dem vi selv laver og dem vi selv vælger - begge kan være smukke.