Smukt sprog -kursus
Baggrunds-materiale:

"Smukt sprog" (Forlaget Dove art, 2007, 112 sider, 150 kr.) Af Otto Carlsen Cand. Mag. Tlf. 24 48 88 19, http://www.otxto.dk/ ottocarlsen@hotmail.com

Vi forsøger at tale smukt så alle kan forstå, og vi forsøger at skildre noget smukt så alle kan se. Det smukke ligger i det ydre, for det har vi fælles. I vort indre har vi vort eget der er ejendommeligt og ikke fælles. Det indre ejendommelige kan vi kun få ide om hvis vi kan holde det op mod det ydre fælles. Vi kan ikke enkeltvis bestemme hvad der er smukt.

Forestillingen om tid og rum har vi af naturen, forestillingen om årsag har vi fra dens omskiftelighed. Derfor ved vi at tingene har en grund. Hele vort sprog, alle dets ord og forudgående anskuelser bærer præg deraf, som vi hver især overtager. Når vi taler om naturen, eller synger og maler kan vi regne med at alle forstår det samme om hvad der er smukt. De faste begreber bærer hver sin tone i hvert eneste udtryk.

Videnskaben forsøger at beskrive logik og gehør. Enkeltvis er vi kun mennesker i den kunst. Vi lytter og tager form. Fra vi vokser i moders liv til vi undfanges, fra spæd til gammel, hele vort liv, indtil den dag vi drager vort sidste suk. Men at sproget kan være smukt kan vi alle være enige om, og derom handler det.