Sang I Gang. Hvem er vi?

På initiativ af cand. mag. Otto Carlsen, der var inspireret af musikskole-grundlægger Henning Nielsen, Vestervig blev Sang I Gang grundlagt 21. februar 2008 i Aalborg. Formålet er at bidrage til bedre tone mellem mennesker og udvikle metoder til smukt sprog.

Det kan endvidere oplyses:
De to nævnte personer udgav i 2007 hver sin bog: "Smukt Sprog" og "En livsvandring ad pligtens lige vej" og de udveksler løbende erfaringer fra deres forskellige virke, og er i gang med at planlægge en radio-serie.