Jo - der er en spændende sprog-tur, læs her U.H. og lad mig høre fra dig. VH. Otto

Tag på
Tordenskjold-trekking
og træn smukt sprog via sang og ny viden om tale
Kender du ikke Tordenskjold ? -Han blev ellers hørt !
så klik her:
Kursus-ideen bygger på det smukke værk
J.C.Tuxens berømte søkrigshistorie fra 1875
om Tordenskjolds bedrifter i Store Nordiske Krig i 1700-tallet
Turen tilpasses arbejdspladsen eller skolen/holdet.
-og formålet er en bedre tone i det daglige.
Udendørs øves sang i gang (gehør) og
indendørs øves træffende ord (logik)
Undervejs i hele kurset synges der fællessange
udfra den antagelse at hvis det smukke i sproget er tonen
kan det antages at sangen er kilden til smukt sprog.
Og at talemelodien oprindelig opstod før skriften,
dengang man sang for at huske
i stedet for at skrive ned.
Der indledes med et historisk foredrag om skriftens opfindelse og problemet med at vort alfabet ikke kan gengive talens toner. Betyder dette at vi må skrive mere abstrakt end smukt er? (Tonen eksisterer i talemelodien.
Hvorfor er vi så gode til at huske melodien
når vi ikke kan bruge den til noget nyttigt,
-eller har den gode melodi et nyttigt formål, som er skjult i dag?

Deltagerne instrueres i brugen af smuktsprogsmetoder som
sang i gang,
opslagsmetoder til thesaurus(begrebsordbog),
at tage ordet ved tonens hjælp,
principper for forsang,
værdien ved at indtale på bånd fremfor at gøre skriftlige noter,
-og der gives et overblik over smuktsprogs-websitet http://www.otxto/., som har værdifulde links til forskningscentre for mundtlighed (oral tradition) rundt omkring i verden, og oversigter over værdifulde studiematerialer der kan skaffes via danske biblioteker. Otto Carlsens magisterkandidatspeciale "Smukt Sprog" (2007) ligger også på dette website, fra link 11 til link 30, da afhandlingen der er på 100 sider plus bilag udgør kursets teoretiske grundlag.
Spørgsmål til debat:
Hvad en ny dansk sproglov bør indeholde
Hvad en ny dansk thesaurus (begrebsordbog) bør indeholde. (CD og diktafon)