Sådan ser min arbejdsplan ud fire dage inde i test-tour'en: Til HG
Jeg skal keep track of notater fra arrangementerne efterhånden som de løber af som perler på en snor. Desuden få gennemhørt båndene fra det indledende foredrag.
Umiddelbart skal der laves en post om blogging til det metodiske afsnit som også Ulla H. interesserer sig for. Den fundne 2001-afhandling af de tre datamatikere anvendes hertil.
Jeg skal have lavet det talemelodiske afsnit fra Grønbech færdigt, så den post kan publiceres, der allerede er over en uge gammel i udkast. Jeg har jo besluttet at når sætningsmelodi er klaret vil jeg beskrive betydningen for smukt sprog af ordvalg og indforståethed. Med andre ord skal jeg til at have fat i mine gamle arbejder fra tidligere semestre, men een ting ad gangen...Det vigtigste lige nu er fundamentere web-site og følge alle disse juni-test-tour aktiviteter op med supervision på dette site.