VELKOMMEN ! Smukt sprog er ikke et ideal men en eksisterende realitet. Konklusion på dette web-site's poster.

Det særlige mål med min undersøgelse er om man kan opnå et smukt sprog uden særlig klogskab eller særlige hjælpemidler. Jeg finder at smukt sprog er musikalsk sprog og løsningen derfor skal søges ad talemelodiske veje. Da melodien i talen "synges" ved ord bliver det ligeså vigtigt at have de rigtige ord som at have de rigtige toner. Jeg finder at kendskabet til almenbegreberne i al deres nuancerethed da bliver ganske afgørende for et smukt sprog. Da børn nynner før de taler -og da tonesystemerne og noder BARE er noget der er abstraheret fra melodierne og ikke omvend-t bliver melodikendskab ligeså vigtigt som begrebskendskab. Man kan lære og øve sig her. Jeg ved derimod ikke om man skal læse sig til dette kendskab eller lytte og tale og synge sig dertil. Jeg har heller ingen mulighed for at afprøve det. Min undersøgelse former sig som en slags forberedelse af en opstilling af en database for opbakning til ovenstående vage konklusion. De spørgsmål der hører under de rette ord ordnes under den databaseklasse der har at gøre med klassen logik, og de spørgsmål der har at gøre med den rette tone ordnes under den klasse der hedder gehør. I praksis kan de to evner gehør og logik ikke adskilles, for talemelodien eksisterer ikke adskilt fra ordene, og ordene karakteriserer melodien i en grad så man kan tale om forskellig melodi fra nationalitet til nationalitet, fra sprog til sprog. Desværre er dette website endnu ikke emigreret over på "Ny Blogger"-platformen, der giver databasefaciliteten, og derfor er det ikke muligt endnu for gæsten at browse ad en særskilt "gehør"-streng og ad en særskilt "logik"-streng. På nuværende tidspunkt er det måske også sjovest at se hvordan jeg kæmper fra post til post for at skille begreberne ad.